Política de cancel·lació/devolució

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze (14) diez naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat.

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

1.    Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2.    Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i resta prohibit aplicar-hi directament precintes i cintes adhesives.

3.    Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.

4.    En les aplicacions de software que es descarreguin directament a través del portal o siguin desprecintades per l’USUARI després de la seva entrega física.

5.    Quan es tracti de productes personalitzats o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

6.    En el subministrament de productes el preu dels quals depengui de fluctuacions de mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

7.    En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.

8.    En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

S’ha de fer arribar el producte al PRESTADOR al domicili de ASSOCIACIO DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA, Avinguda Ramon d'Olzina 49, 2º - 43480 Vila-seca (Tarragona).

L’import de la devolució s’efectuarà mitjançant el mateix sistema de pagament fet servir per l’USUARI.

Al damunt
Menu
Tancar
Cistella
Tancar
Tornar
Compte
Tancar